?>
Наші Послуги:
Інформаційна підтримка та галузеві дослідження
Пошук партнерів та відносини з органами влади
Послуги Business Start-up
Бізнес консалтинг
Злиття та поглинання компаній
Управління проектами
Юридичні послуги
Фінансові консультації, бухгалтерський облік та податкове планування
Корпоративні тренінги

 
      АФ ОЛГА Аудит
ПОСЛУГ? - Аудит, бухгалтерський облік та податкове планування

Фінансові консультації, бухгалтерський облік та податкове планування

  • КОНСУЛЬТАЦІЇ ПО ВЕДЕННЮ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ;
  • ПОДАТКОВЕ ПЛАНУВАННЯ;
  • АУД?Т;
  • ВЕДЕННЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ТА ПОДАТКОВОГО ОБЛІКУ
Організація та постановка бухгалтерського обліку

 Аудитори та бухгалтери компанії ОЛ.Консалтинг надають Клієнтам послуги щодо організації (постановки) бухгалтерського обліку, а саме допомагають Клієнту розробити та впровадити єдину облікову політику підприємства. Ця послуга включає побудову моделі облікової політики - тобто детальну розробку концепції облікової політики, доробку розробленого варіанту облікової політики – а саме, узгодження з Клієнтом розробленого проекту облікової політики, враховуючи його пропозиції та зауваження; складання узгодженого кінцевого варіанту облікової політики шляхом оформлення цілісного проекту облікової директиви з відповідними додатками з урахуванням зауважень Клієнта та відповідних доробок.

Податкове планування

Податкові консультанти та аудитори Групи детально знайомляться з бізнес-процесами та обліковою політикою Клієнта та пропонують варіанти оптимальних рішень у сфері оподаткування та варіанти зменшення ризиків у сфері оподаткування. Ці рішення спрямовані на зниження податкових зобов’язань Клієнта, для чого розробляються ефективні та дієві підходи та інструменти. Інструментами податкової оптимізації може бути використання податкових пільг, законодавства про уникнення подвійного оподаткування, різноманітних договорів тощо.

Аудиторські послуги

Сертифіковані аудитори компанії ОЛ.Консалтинг перевіряють дані бухгалтерського обліку і показники фінансової звітності суб'єкта господарювання та висловлюють незалежну думку про їхню достовірність в усіх суттєвих аспектах та відповідність вимогам законодавства України, національним або міжнародним положенням (стандартам) бухгалтерського обліку або іншим правилам (внутрішнім положенням суб'єктів господарювання) згідно із вимогами користувачів. Наші аудитори  надають інші аудиторські послуги, зокрема, з ведення та відновлення бухгалтерського обліку, надання консультацій з питань бухгалтерського обліку та фінансової звітності, експертиза і оцінка стану фінансово-господарської діяльності, огляди фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та П(С)БО, компіляція фінансової звітності у відповідності до МСФЗ та П(С)БО та інші види економіко-правового забезпечення господарської діяльності суб'єктів господарювання.

Компанії Групи:
Всі права захищено (С) Сайт розроблено компанією е-Технологія
Украина онлайн